Het creëren van een Menselijke Organisatie

Het creëren van een menselijke organisatie

Een organisatie die haar medewerkers in alle opzichten serieus neemt en zich weet te verplaatsen in wat mensen beweegt, presteert beter en ontdekt de waarde van werken met plezier: meer rendement, minder ziekteverzuim en minder verloop. GROOTINSPIRATIE is de coach die de weg wijst naar een menselijke organisatie en een cultuur van respect en betrokkenheid. Met behulp van een scan krijgt de opdrachtgever inzicht in hoe menselijk zijn organisatie is.

Betrokkenheid bij het werk

In een menselijke organisatie staat het welbevinden van de medewerkers centraal. Zij voelen zich vrij, op hun gemakt en in alle opzichten veilig. Er is een cultuur van open overleg en wederzijds respect. Alles is bespreekbaar zonder angst te hoeven hebben voor een veroordeling of discriminatie: het werk, de regels, problemen, persoonlijke gezondheid. In een menselijke organisatie is betrokkenheid bij het werk en de organisatie vanzelfsprekend.

De basis van een menselijke organisatie is goede onderlinge communicatie die leidt tot goede onderlinge relaties. Daardoor wordt er makkelijker en meer samengewerkt en stijgt de productiviteit.

Voordelen van een menselijke organisatie

De voordelen van een menselijke organisatie:

● Doelgerichte, blije mensen
● Meer rendement
● Lagere ziektekosten
● Behoud van kennis
● Meer respect
● Meer betrokkenheid
● Meer behulpzaamheid
● Meer vertrouwen
● Meer creativiteit
● Meer energie
● Meer lerend vermogen

Werken aan bewustwording


Belangrijke stappen in de ontwikkeling van een menselijke organisatie zijn de persoonlijke bewustwording en de bewustwording van de organisatie.
De persoonlijke bewustwording ontstaat door coaching of het voeren van inspiratiegesprekken. Aan de orde komen vragen als: wat kan ik leren waardoor ik als mens meer groei en krachtiger word? Hoe kom ik beter in mijn vel te zitten? Hoe kan ik me gelukkiger voelen? Hoe kan ik beter communiceren? Hoe is de balans tussen werk, privé en jezelf? Hoe leer ik mezelf beter kennen?
De organisatiebewustwording ontstaat met behulp van een een-op-een scan die zichtbaar maakt hoe menselijk de organisatie is. Voelen de medewerkers zich vrij en veilig om zich te uiten over het werk en hun gezondheid? Is er sprake van alledaagse, menselijke aandacht? Hoe menselijk is de stijl van leiding geven?

De scan bestaat uit vragen over:
● Het gezonde menselijke aspect
● Collega’s en samenwerking
● Bestuur
● IT
● Human resources
● Faciliteiten

De ontwikkelstappen


Na analyse van de resultaten van de scan moeten de volgende ontwikkelstappen worden genomen:
● Bewustwording door de scan
● Een strategie maken en geaccepteerd krijgen
● De stijl van leiding geven aanpassen aan menselijk leiderschap
● Bewustwording creëren bij de medewerkers
● Gedragsverandering door bewustzijn leidt tot cultuurverandering

Als deze stappen zijn gezet, bent u goed op weg naar een organisatie die de voordelen van een menselijke organisatie ervaart.

Mensen zijn de organisatie. Als mensen groeien, dan groeit de organisatie mee

GROOTINSPIRATIE is in het ontwikkeltraject naar een menselijke organisatie de regisseur, motivator, inspirator en coach. Die resultaten bereikt door elke situatie eenvoudig en realistisch te benaderen.
GROOTINSPIRATIE helpt organisaties vanaf vijftig personen.

Wilt u weten wat GROOTINSPIRATIE voor uw organisatie kan betekenen?
Neem contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking. 

← Baan moe?Directie en management inspireren →