De kracht van een inspirerende coach

De kracht van een inspirerende coach

Een goede coach is niet iemand die kant-en-klare oplossingen biedt aan mensen die in een lastige situatie verkeren of aan teams die problematisch functioneren. Coachen is vooral in gesprekken mensen hun eigen kracht laten ontdekken en hen inspireren om daarmee nieuwe doelen te bereiken.

Coaching bij persoonlijke problemen

Als je een moeilijke fase in je leven doormaakt dan kan een coach je net dat zetje geven dat je nodig hebt om weer zicht te krijgen op een nieuw perspectief. Stress, sleur of tegenslagen kunnen harder aankomen in je leven dan je denkt. Wat je vaak pas beseft als de gevolgen voelbaar worden. Als je zo gevangen zit in een bepaald negatief patroon dan is het lastig, soms zelfs onmogelijk, om daar op eigen kracht doorheen te breken. Alleen al het feit dat een coach naar je luistert en je serieus neemt, is vaak al een belangrijke stap in de richting van een oplossing. In gerichte gesprekken ontdek je zelf wat je problemen precies zijn en welke obstakels jouw persoonlijke ontwikkeling blokkeren. Als je dat goed in beeld hebt, heb je de oplossing al binnen handbereik.
Een goede coach weet ook waar de grenzen liggen. Die van jou en die van hemzelf. Als de oorzaak van je problemen diep blijken te zitten dan zal hij adviseren om andere de hulp in te roepen.

Coaching van teams

Mensen hebben van nature het vermogen om samen te werken. Je ervaart zelf regelmatig dat je met de hulp van anderen verder komt of meer bereikt. In de dagelijkse praktijk wil dat mechanisme van samenwerking wel eens stagneren. Ook als een afdeling heel lang goed heeft gefunctioneerd. Soms ligt de oorzaak voor de hand: een wisseling in de leiding, een nieuwe werkwijze, een reorganisatie, slechte resultaten. Soms kunnen kleine, onopvallende conflicten uitgroeien tot ontwrichtende stoorzenders. De vicieuze cirkel die geleidelijk aan verandert in een wurggreep.
Een coach kan een team op weg helpen om in gesprekken de oneffenheden glad te strijken en te stimuleren om de samenwerking nieuw leven in te blazen.

De coach die conflicten helpt oplossen

Conflicten horen bij het leven. Zij kunnen soms verhelderend werken als ze op een verstandige manier worden uitgewerkt. Het gaat mis als partijen zich onwrikbaar vasthouden aan hun gelijk. In het uiterste geval moet de rechter het conflict beslechten. Een praktische oplossing is het inschakelen van een coach die gespecialiseerd is conflictbeheersing. GROOTINSPIRATIE biedt deze vorm van conflict coaching aan voor personen en teams

Conflicten ontwikkelen zich altijd langs drie lijnen:

● De rationele fase: de partijen kunnen er onderling nog uitkomen
● De emotionele fase: partijen kijken niet meer naar de feiten, maar laten zich leiden door hun emoties. In deze fase kan nog een oplossing worden gevonden
● De escalatiefase: partijen vechten elkaar de tent uit en komen uiteindelijk voor de rechter te staan.

Wilt u weten wat GROOTINSPIRATIE voor u of uw organisatie kan betekenen?
Neem contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking. 

← Directie en management inspirerenVertrouwenspersoon →