“Gedurfd”

Mijn doel is om tijdens een organisatiecoach gesprek organisaties en mensen te laten groeien op alle gebieden. Een organisatie bestaat uit mensen en als mensen groeien, groeit de organisatie mee. Met een holistische blik kijken naar een organisatie, waardoor doelen beter worden gehaald.

Zijn managers een zwakke schakel?

waardoor:

 • Er een onprettige werksfeer is
 • Er verloop is binnen de organisatie
 • Ziekteverzuim is
 • Er geen contact is met de werkvloer
 • Resultaten minder zijn dan verwacht
 • Zijn managers goede ouders voor de kinderen (medewerkers)?

Heeft de manager een coach die helpt om tot inzichten en leren te komen? Krijgen managers een directie feedback van de medewerkers op hun functioneren, zodat er aanpassing ten behoeve van de organisatie gedaan kunnen worden?

Menselijke organisatie

 • Is een organisatie begaan met de mensen?
 • Of is dat alleen maar een papier met regels en protocollen?
 • Maakt een organisatie echt tijd voor menselijk contact, meer dan de vrijmidbo?
 • Zijn onderlinge gesprekken alleen maar functioneel?
 • Zijn interne enquêtes anoniem, zodat je sociaal gewenste antwoorden vermijd?
 • Is er een onafhankelijke vertrouwens persoon?
 • Sluit een organisatie op een juiste manier aan bij mensen om een goede samenwerking of leer omgeving te creëren
 • Staan de juiste mensen op de juiste plek om tot een optimaal resultaat te komen? 

GROOTINSPIRATIE is een volwaardige gesprekspartner op alle gebieden binnen een organisatie. Wanneer je leert dan creëer je je eigen realiteit.

Neem vrijblijvend contact op.