Organisatie mentor

Een organisatie mentor is een verbinder binnen een organisatie die rondloopt, contact zoekt met medewerkers en meedenkt op een informele manier. Het zijn keukentafel gesprekken waarbij alles besproken kan worden. De gesprekjes zijn vertrouwelijk en kunnen naar behoefte een diepere betekenis krijgen.

Het ziekte verzuim ligt in Nederland tussen 5% en 6%. Dat is best hoog. Op papier is het menselijke aspect en zorg binnen organisaties goed geregeld. Maar in het echt is het anders. Ongenoegen worden vaak door het management niet goed genoeg gehoord. Dit geeft dubbele onvrede. Medewerkers durven werk en of persoonlijke problemen, door bovenstaande, niet aan het management te melden. Op een of andere manier is er een blokkade net zoals het stappen naar een vertrouwenspersoon of coach. Het gaan naar een coach of vertrouwenspersoon voelt aan als “dan is er echt wat mis met me”.

Het niet of wel melden van problemen hangt af van de openheid van een organisatie. Organisaties vinden dat ze open staan voor allerlei meningen, maar is dat ook zo? Wat “gezegd is gezegd” en dat kan meespelen bij beoordelingen en promoties. Als medewerker is het soms beter om je mond dicht te houden. Wil een organisatie weten wat er speelt, dan heeft een organisatie mentor hierin een belangrijke rol .

Een organisatie mentor vervult de rol van verbinder, broer, zus, vader, moeder, mentor, coach, leermeester, vertrouwenspersoon, criticus, inspirator en bewonderaar. Hij is de voelspriet binnen een organisatie. Een mentor loopt rond en vraagt en kijkt hoe het met mensen gaat. Hij is een verbinder. Iedereen kan de mentor aanspreken en van alles met hem bespreken. Niets is taboe. Door het rondlopen hoort en voelt de mentor wat er extra nodig is binnen een organisatie.

Een organisatie mentor ziet, voelt een helpt een organisatie met;
>> het ziekteverzuim
>> de cohesie
>> de vitaliteit en of energie
>> het tegengaan van stress
>> de samenwerking
>> onderlinge relaties
>> productiviteit of obstakels
>> werk plezier of weerstand
>> begeleiden van nieuw personeel
>> people management taken
>> wat wordt er gemist

Een organisatie mag niet murf worden

Niet alleen hoort de organisatie mentor de medewerkers aan, maar kan hij ook de mensen begeleiden op allerlei gebieden. De mentor kan ook invloed uitoefenen op het management, die verbeteringen kan doorvoeren.

Door goed voor de mensen van de organisatie te zorgen is het ziekteverzuim lager, zijn mensen blijer en vitaler en blijven ze langer voor de organisatie werken.

Een organisatie mentor helpt!

Neem vrijblijvend contact op.

Leuke info:
In de Griekse mythologie is Mentor de raadgever en trouwe vriend van Odysseus, die hem bij zijn vertrek naar Troje vraagt om de opvoeding van zijn zoontje Telemachos over te nemen. Als Odysseus maar niet terugkomt van zijn reis, spreekt Mentor Telemachos moed in om op zoek te gaan naar zijn vader. Daaruit kwam het begrip mentor voort als symbool voor de relatie tussen iemand met levenservaring en meer kennis op een specifiek terrein.

De Amerikaanse ontwikkelingspsycholoog Emily Werner deed meerjarig onderzoek naar veerkracht, het vermogen om het hoofd te bieden aan tegenslagen. Daaruit blijkt dat mentor-relaties tussen jongeren en volwassenen voor de jongeren fungeren als een buffer tegen allerlei problemen. Denk aan een scheiding, armoede of het overlijden van ouders en de (psychische) problemen die hierdoor kunnen ontstaan. Mentoren zijn een emotionele steun en toeverlaat voor de jongeren maar ook ouderen. Zij bieden een cultureel en normatief kader en verlenen soms praktische steun.

De twee onderste alinea’s zijn een verkorte samenvatting van een artikel uit het NRC van 18 juli 2019.


Met GROOTINSPIRATIE naar een grotere hoogte © 2024