Wie ben ik

Al zo lang ik ondernemer en sportcoach (tennis en golf) ben is de rode draad in mijn werk het begeleiden van mensen als coach en inspirator. Die interesse heeft ertoe geleid dat ik de certificaten voor personal-, team- en conflict coaching hebben gehaald en een Master in organisatie coaching. 

Op het ogenblik ben ik geïnteresseerd in filosofie. Filosofie is voornamelijk bezig te beschrijven wat er om ons heen en met ons gebeurt. Al ruim voor Christus gaven de sofisten aan dat kennis en inzicht invloed had op het gedrag van mensen. Nu is dat niet anders. 

Met enthousiasme, humor, vriendelijkheid en nieuwsgierigheid en altijd gericht op duidelijkheid en op leren, begeleid ik mensen en organisaties. Met een kritische openblik kijk ik naar situaties, waarbij ik niet aan politiek doe, maar het beste voor heb voor mens en organisatie. Mijn kracht is om zaken simpel te houden! 

Mijn leeftijd (1957) helpt mij op een positieve manier bij het coachen: door mijn levenservaring ben ik meer van het leven gaan begrijpen en kan ik mensen beter helpen. 

Dankzij de unieke combinatie van mijn ervaringen zoals; 

  • Ondernemer (44 jaar) 
  • Sportcoach (44 jaar) 
  • Personal-team en conflict coach (12 jaar) 
  • Organisatie coach (10 jaar) 
  • Natuurgeneeskunde (8 jaar), 
     
    geef ik, vanuit holistisch perspectief mensen en organisaties een begeleiding bieden die zij nodig hebben. 

Neem vrijblijvend contact op.